ESPERIMENTI

 

idrogeno1.jpg (2512 byte)

idrogeno2.jpg (2776 byte) brufe.jpg (2326 byte) sublimazione.jpg (1873 byte)

cloro.jpg (1473 byte)

colori.jpg (2092 byte)

ancar.jpg (2349 byte)

cavolo.jpg (1714 byte)

miscomp.jpg (2350 byte)

basi.jpg (1402 byte)

pioggac.jpg (1944 byte)

elettrolisi.jpg (2447 byte)

galvanoplastica.jpg (2180 byte)

riczucc.jpg (2595 byte)

ricprot.jpg (2548 byte)

vitc.jpg (1749 byte)

inchin.jpg (2266 byte)

vegchim.jpg (2405 byte)

albmet.jpg (2000 byte)

amalgama.jpg (1749 byte)

giarsil.jpg (2282 byte)

argentatura.jpg (1862 byte)

botmag.jpg (2047 byte)

serpfar.jpg (2460 byte)

cristallu.jpg (2048 byte)

cristalgel.jpg (2529 byte)

cristist.jpg (2739 byte)

scaldcu.jpg (2168 byte)

vinc.jpg (2078 byte)

allter.jpg (2091 byte)

afacq.jpg (3056 byte)

fiamm.jpg (2594 byte)

triin.jpg (2418 byte)

alluminio.jpg (1643 byte)

fotografia.jpg (1809 byte)

cianografia.jpg (1879 byte)

magnesio.jpg (1768 byte)

eselj.jpg (3053 byte)

carbzuc.jpg (2982 byte)

scrivfuo.jpg (2141 byte)

osrid.jpg (2292 byte)

zufiam.jpg (2535 byte)

cdf.jpg (1871 byte) accfuo.jpg (2363 byte)

flash.jpg (1309 byte)

piscint.jpg (2514 byte)

fiaver.jpg (2337 byte)

camaleo.jpg (2685 byte)
invfen.jpg (2121 byte) fonsc.jpg (2179 byte) sintCuCO.jpg (2592 byte) sintCuOx.jpg (2557 byte)
genio in bottiglia      

 

 

back.gif (2992 byte)